SMART STREAM RESOURCES SDN. BHD juga menganjurkan kursus dan latihan serta perakaunan kepada pengusaha stesen. Kursus wajib ini dijalankan secara berkala meliputi teori dan latihan praktikal bagi menyediakan pengusaha menerapkan ilmu yang dipelajari di dalam pengurusan stesen minyak supaya stesen dapat beroperasi dengan cekap, selamat dan mematuhi setiap peraturan dan perundangan yang diterapkan oleh agensi kerajaan.